17. 05. 2010.

Bulk Rename Utility

www.bulkrenameutility.co.uk

Izuzetno moćan program za grupnu promenu imena fajlova i/ili foldera. Prisutne su razne opcije za preimenovanje: promena malih u velika slova i obrnuto, izbacivanje nekih delova imena, zamena nekih delova nekim drugim, dodavanje prefiksa i/ili sufiksa u ime fajla, umetanje nekog niza znakova unutar samog imena i još mnogo toga.

BRU se sastoji od tri dela:
- gore levo se nalazi "stablo" sa folderima,
- gore desno je lista sa fajlovima i/ili folderima za promenu imena,
- dole se nalazi glavni (i najkompleksniji!) deo - komande za preimenovanje.

Svaki deo u "komandnom centru" je označen brojem, radi preglednosti. Važno je znati da nema razloga za strah pred ovim, na prvi pogled, kompleksnim interfejsom. Jednostavno, potrebno je popuniti samo ona polja koja imaju smisla u tom trenutku, a ostala slobodno zanemarite.

Primer: želite da na kraj imena svakog fajla dodate dvocifrenu brojčanu oznaku? Procedura je sledeća: u polju 10 "komandnog centra" potrebno je definisati sledeće komande:
- Mode: Suffix (dakle, broj se dodaje na kraj imena)
- Start: 1 (znači da brojanje počinje od 1)
- Pad: 2 (ovo znači da želite dvocifrenu oznaku, tj. 01, 02, 03...)
Nakon ovoga, u gornjem desnom delu (listi fajlova) selektujte one fajlove na koje želite da primenite pravilo o promeni imena, pa na kraju pritisnite veliko dugme "Rename".Program je moguće preuzeti u 32-bitnoj ili 64-bitnoj verziji i kao portabl varijantu.PDF uputstvo za upotrebu se može skinuti sa zvaničnog sajta.

Slični besplatni programi:
- Ant Renamer
- File Renamer Basic
- Advanced Renamer
- Rename Master

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...