26. 09. 2011.

TreeSize Free

www.jam-software.com/treesize_free

TreeSize Free pokazuje koliki deo prostora na hard disku je zauzet, i to preko jasnog grafikona i brojčanih vrednosti.

Moguće je dodati prečicu u kontekstni meni* (to je onaj meni koji se dobija desnim klikom na neki folder; TSF se dodaje na sledeći način: Options > Show TreeSize In Explorer Context Menu), kako bi se program brzo i lako pokrenuo. Nakon pokretanja, bile prikazana veličina selektovanog foldera, kao i svih njegovih podfoldera. Na taj način se može lako videti šta "jede" najviše prostora na hard-disku.

Dobijeni rezultat je moguće i odštampati, a program postoji i u portabl varijanti.Slični besplatni programi:
- WinDirStat Portable
- Folder Size
- WizTree (vrlo brz program, ali "vidi" samo NTFS)

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...