18. 01. 2012.

AniFX Portable

portableapps.com/apps/graphics_pictures/anifx_portable

AniFX je besplatni program z aizradu kursora. Može se koristiti i za izdvajanje kursora iz raznih paketa, kao i za izmene, tj. editovanje, postojećih kursora. Podržava transparentnost.

Program poseduje mnoštvo alata i nekoliko desetina efekata, tako da je izrada kursora ograničena samo maštom. Moguće je konvertovati postojeće slike u kursore (i animirane slike u animirane kursore!) i obrnuto - pretvoriti kursor u sliku.

Video uputstvo za ovaj program se može videti na adresi youtu.be/acF9ADN3zm4Slični besplatni programi:
- RealWorld Cursor Editor
- Greenfish Icon Editor Pro

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...