01. 07. 2010.

WikiTaxi

wikitaxi.org

Wikipedia je danas svakako jedan od najpopularnijih izvora informacija, sa vrlo viskom tačnošću podataka. Da bi se to ogromno znanje koristilo, potreban je pristup Internetu... ili je tako bilo do pojave programa WikiTaxi!

Ovaj mali, portabl program omogućava korišćenje Wikipedije bez aktivne Internet konekcije (off-line), što može biti idealno prilikom putovanja ili boravka u mestu gde Internet priključak nije na raspolaganju. Da bi to omogućio, WikiTaxi koristi Wikipedijine rezervne XML kopije (bekapove), koje su svima dostupne na sajtu ove besplatne enciklopedije.

Primena WikiTaxi-ja je jednostavna.

Pre svega je potrebno skinuti i instalirati (zapravo raspakovati, jer je u pitanju portabl program) WikiTaxi. Nakon toga slede ovi koraci:
- skinuti Wiki bekap sa adrese http://dumps.wikimedia.org/simplewiki/ (potreban je samo fajl pages-articles.xml.bz2)
- pokrenuti WikiTaxi_Importer.exe, pa u njemu izabrati skinuti bekap iz prethodnog koraka, kao i mesto gde želimo da smestimo bazu (možda nije loše u sam folder WikiTaxija, kako bi sve bilo na jednom mestu), pa zatim kliknimo dugme "Import Now!"
- nakon ovoga, moguće je koristiti WikiTaxi, pokretanjem programa WikiTaxi.exe i klikom na "Options" > "Open *.taxi database"

Napomena: klikom na logo Wikipedije (slovo "W" u gornjem desnom uglu) moguće je otvoriti članak u on-line verziji Wikipedije.Slični besplatni programi:
- Kiwix
- Okawix
- Pocket Wikipedia

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...