01. 08. 2010.

A-PDF Number

www.a-pdf.com/number

Mali, besplatni alat sa jednom funkcijom: služi za numerisanje stranica postojećih PDF fajlova. Moguće je izabrati arapske ili rimske brojeve, boju i poziciju brojeva, kao i prefiks ispred broja stranice.

1 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...