07. 09. 2010.

AeroSnap

aerosnap.de/index_eng.htm

Jedna od interesantnih (možda čak i korisnih ;-) opcija sa Windowsa 7 je sada dostupna i za Windows XP i Vistu, preko beplatnog programa AeroSnap.

Šta ovaj programčić radi? Nakon instalacije programa i njegovog smeštanja u sistemski tray, on preuzima kontrolu nad otvorenim prozorima na sledeći način:
- prevlačenjem (drag & drop) otvorenog prozora ka bočnim ivicama ekrana, prozor će postati maksimalno visok i "zalepljen" za levu ili desnu polovinu ekrana (zavisno od toga ka kojoj ivici je prevučen)
- prevlačenjem prozora do gornje ivice, program će se automatski proširiti, tako da zauzme ceo ekran (full screen)
- prevlačenjem prozora (iz prethodna dva slučaja) ka originalnoj lokaciji, veličina prozora će biti automatski vraćena na početne vrednosti.

Pošto slika govori više od hiljadu reči, a video više od hiljadu slika, predlažem da se baci pogled na video na YouTube-u, koji jasno pokazuje sve mogućnosti AeroSnap-a: www.youtube.com/watch?v=TbsnbjkrWus

1 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...