26. 05. 2011.

Clavier+

utilfr42.free.fr/util/Clavier.php

Još jedan jednostavan, ali moćan "pokretač programa" ("program launcher"). Ovaj program se bazira na definisanju prečica sa tastature za pokretanje programa, foldera, Internet adresa, ali i za unos specijalnih znakova. Tako, primera radi, prečica WIN+C može da pokrene Windows-ov Calculator, dok WIN+A može da posluži za unošenje nemačkog slova ä ("a umlaut") u bilo koji program za kucanje, čak i kada se tastatura ne prebaci na nemačku!

Program je besplatan, mali i jednostavan za upotrebu.Slični besplatni programi:
- Hot Keyz

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...