08. 02. 2012.

Notepad++

www.notepad-plus-plus.org

Notepad++ je moćni editor programskog koda i zamena za Windows-ov ugrađeni Notepad (Beležnicu). N++ uključuje veliki broj naprednih opcija kao i podršku za mnoge programske jezike (C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, Javascript, ASP, VB/VBS source files, SQL, CSS, Pascal, Perl, Python...). Omogućeno je prilagodljivo bojenje koda (tzv. syntax highlighting), dovršavanje koda, moćna pretraga i zamena, istovremeni pregled više otvorenih dokumenata.

Takođe, N++ može biti ojačan korišćenjem dodatka (plug-in), koji omogućavaju proveru pravopisa i mnoge druge opcije.

Mnogima koji samo povremeno otvore neki tekstualni fajl u Notepadu, ovakav program nije potreban. Međutim, ako postoji potreba za istovremenim otvaranjem više tekstova u tabovima ili za bojenjem sintakse pojednih programskih jezika, N++ može da bude gotovo savršen izbor.

Program se može preuzeti i kao portabl verzija.Slični besplatni programi:
- EmEditor Free
- Notepad2
- PSPad
- AkelPad
- NFOPad
- SynWrite Portable
- EditPad Lite
- TED Notepad
- ATPad
- SuperEdi
- Caderno
- Notepad X

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...